Jumat, 29 Agustus 2008

Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-63 TahunSelain kegiatan yang bernuasa Islam, Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas (IRMAI) sesuai dengan AD-ART nya juga melaksanakan kegiatan sosial dan Nasional. Salah satunya adalah kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh IRMAI adalah
1. Lomba Gaple tanggal 16 Agustus 2008
2. Lomba Anak-Anak pada tanggal 17 Agustus 2008
3. Jalan Santai tanggal 18 Agustus 2008
4. Lomba Karaoke Anak-Anak
5. Donor Darah tanggal 24 Agustus 2008
serta ditutup dengan kegiatan Malam pembagian hadiah dan Panggung Hiburan Warga tanggal 24 Agustus 2008

Kamis, 07 Agustus 2008

Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw 1429 H

Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw 1429 H


Pada hari minggu 3 Agustus 2008, Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas (IRMAI) mengadakan kegiatan berupa ceramah agama dalam rangka peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw 1429 H.


Adapun rangkaian acara peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw yaitu:
1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an dilanjutkan
pembacaanSari tilawah
3. Kata Sambutan Pengurus Masjid Al-Ikhlas
4. Ceramah Agama
5. Do'a dan Penutup
Pembawa acara ceramah agama dibawakan oleh saudari Septi yang merupakan anggota inti dari Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas.


Dilanjutkan oleh Pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Saudara Aidil Akbar yang juga merupakan anggota inti dari Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas


Pembacaan Saritilawah oleh saudari Heny yang juga merupakan anggota ini ikatan remaja masjid Al-Ikhlas


Sambutan dari Pengurus Masjid Al-Ikhlas yang diwakili oleh Bapak H. Ruslan AR


Memasuki Acara inti yaitu ceramah agama yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak H. Nurdin Juned. Adapun penceramahnya yaitu Bapak H. Nurdin Juned, beliau mengutarakan tentang Isra' dan Mi'raj serta tentang masalah sholat yang baik.Adapun suasana peserta ceramah agama

Panitia Keamanan yang merupakan anggota Ikatan Remaja Masjid Al-IkhlasAnggota yang bertugas mengatur masalah konsumsi, dibantu oleh anak-anak TPA Masjid Al-Ikhlas

Ketua dan Koordinator acara

Sabtu, 26 Juli 2008

IKATAN REMAJA MASJID AL-IKHLAS (IRMAI)

Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas (IRMAI) adalah organisasi kepemudaan yang berada dibawah naungan Masjid Al-Ikhlas dimana anggotanya terdiri dari remaja putra dan putri jema’ah di lingkungan masjid Al-Ikhlas yang berlokasi di Jalan Sosial Lorong Keluarga II RT.8 RW.2 KM.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang.

Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas (IRMAI) berdiri pada tanggal 17 Juli 1984 di Masjid Al-Ikhlas Jalan Sosial Lorong Keluarga II RT.8 RW.2 KM.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang sampai sekarang.

Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas (IRMAI) pada saat ini periode 2008 - 2010 sudah beranggotakan lebih dari 500 orang anggota yang mana anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas (IRMAI) berasal dari beberapa RW dan RT di sekitar lingkungan Masjid Al-Ikhlas yang beralamatkan di Jalan Sosial Lrg. Keluarga II RT.8 RW.02 Km.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang

Sekretariat Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas (IRMAI) bertempat di Masjid Al-Ikhlas Jalan Sosial Lrg. Keluarga II RT.8 RW.02 Km.5 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang

Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas (IRMAI) berazaskan:

1. Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

2. Pancasila dan UUD 1945.

Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas (IRMAI) bertujuan:

  1. Membina Remaja Masjid Al-Ikhlas untuk menjalankan syari’at Islam yang baik dan benar sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
  2. Memupuk dan memelihara silaturahmi dan rasa ukhwah Islamiah serta kekeluargaan dan mewujudkan kerja sama yang utuh dan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan menumbuh suburkan kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Membina anggotanya didasari oleh hubungan emosional sehingga terwujud kesatuan sudut pandang dan pola fikir yang luas, ucapan dan tindakan yang sama.
  4. Membina dan memelihara serta menumbuh suburkan kualitas keimanan dan ketaqwaan sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
  5. Menghimpun dan mempersatukan Remaja di lingkungan Masjid Al-Ikhlas.
  6. Mendidik para anggota dalam tata cara berorganisasi dalam ikatan yang sejalan dengan tujuan Ikatan Remaja.